Mình thấy trên một số diễn đàn , forum có bàn tán sôi nổi về việc có nên lắp chắn bùn cho xe đạp thể thao không nhất là đối với những người mới mua xe. Cảm tưởng trời mưa mà đi ra đường một tý là...