Những ngày cuối năm học quả là bận rộn. Dưới sự háo hức sắp được nghỉ hè của các con có một cảm xúc vui buồn lẫn lộn. Đó là sự chia tay bạn bè, cô giáo sau những ngày tháng cùng chung giảng đường....