Mới đó mà Gia Phát đã được 3 tuổi. Chú hề hoạt náo còn nhớ ngày thôi nôi con 2 năm trước. Bố mẹ đã quyết định tổ chức thôi nôi cho con tại nhà hàng. Mọi thứ được lên lịch trình và chuẩn bị. Từ khâu...