http://raovat3s.com/ghvip/quangcao/vi-tri-quang-cao.png

Vị trí quảng cáo số 1: 120.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 2 tháng

Vị trí quảng cáo số 2: 70.000vnđ/tháng. Hợp đồng ích nhất 3 tháng
...