THƯ MỜI HỌC NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM

Kính gửi: Anh/ Chị học viên


ĐÀO TẠO NGHIỆP VỤ SƯ PHẠM CHO GIẢNG VIÊN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG

- Căn cứ quyết định số 31/QĐ-BGD&ĐT ngày 23/6/2008...