Phật giáo đã và đang ngày càng đi sâu vào niềm văn hóa tín ngưỡng từ phía người Việt. Việc thỉnh một bức tượng Phật bằng đồng để thờ cúng cũng như ngày vía của các vị Phật cũng vì vậy mà ngày một...