Xe đạp thể thao vẫn còn là một thú chơi mới đối với người Việt Nam . Để những người đam mê về xe muốn chơi xe có những cái nhìn đầy đủ và phần biệt dễ dàng các loại xe đạp thể thao . Chúng tôi sẽ...