UBND tỉnh Hải Dương vừa ban hành Kết luận số 556/KL-TTr ngày 26/9/2020 về trách nhiệm đối với Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) trong việc thực hiện Luật Thanh tra, Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật Phòng, chống tham nhũng; thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo.Qua thanh tra cho thấy, một số đơn vị trực thuộc Sở thực hiện chưa đầy đủ quy định của Luật Tiếp công dân, như: Không xây dựng lịch tiếp công dân ở Thư viện tỉnh; không phân công người phụ trách công tác tiếp công dân ở Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể thao.

Tổng số đơn do Sở và đơn vị trực thuộc sở tiếp nhận trong 2 năm là 36 đơn khiếu nại, tố cáo và kiến nghị, phản ánh, nội dung chủ yếu liên quan đến lĩnh vực di sản văn hoá, tu bổ tôn tạo di tích lịch sử, quảng cáo.

Trong 2 năm, phát sinh 1 đơn khiếu nại Quyết định số 145/QĐ-SVHTTDL của Giám đốc Sở về việc điều động viên chức. Giám đốc Sở đã giao Thanh tra Sở làm việc với người khiếu nại, giải thích quy định pháp luật liên quan đến việc điều động viên chức, người khiếu nại tự nguyện rút đơn khiếu nại. Đến nay, công dân không còn khiếu nại tiếp.

Ngoài ra, 3 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Giám đốc Sở phát sinh, đã được tham mưu xử lý. Trong đó, đơn tố cáo liên quan đến việc xây dựng tam bảo tại chùa Đông Dương xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ. Ngày 15/6/2018, Giám đốc Sở có Quyết định số 251/QĐ thành lập đoàn xác minh nội dung đơn. Sở có Công văn số 1528/SVHTTDL-TTr trả lời đơn của công dân.

Đơn tố cáo Công ty TNHH Chuyển phát nhanh Thuận Phong - Chi nhánh Bắc Ninh không xin phép khi treo biển quảng cáo… Ngày 17/5/2019, Giám đốc Sở VHTTDL có Quyết định số 193/QĐ-SVHTTDL thụ lý giải quyết đơn tố cáo. Trong thời gian xác minh, Sở đã xử phạt vi phạm hành chính đối với công ty 20.000.000 đồng do không gửi thông báo về hoạt động quảng cáo đến Sở VHTTDL Hải Dương. Công dân có đơn rút nội dung tố cáo.

Đơn tố cáo liên quan đến việc xe ô tô có dán logo của Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, tỉnh Hải Dương. Thanh tra Sở 3 lần mời người tố cáo đến làm việc, nhưng người tố cáo không đến làm việc. Sở VHTTDL đã chuyển hồ sơ tố cáo đến Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an tỉnh Hải Dương theo quy định.

Đáng chú ý, về phát hiện, xử lý hành vi tham nhũng, Chủ tịch UBND tỉnh thi hành kỷ luật đối với Giám đốc Thư viện tỉnh bằng hình thức cách chức do thiếu trung thực trong việc kê khai hồ sơ công chức, chỉ đạo để ngoài sổ sách số tiền 10,2 triệu đồng vi phạm Luật Phòng, chống, tham nhũng.

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh phát hiện còn có cán bộ, công chức được bổ nhiệm giữ chức danh lãnh đạo quản lý chưa đảm bảo tiêu chuẩn chung, thiếu chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp theo quy định. Việc luân chuyển và định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức tỷ lệ thấp; các đơn vị sự nghiệp chưa xây dựng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với viên chức không giữ chức vụ. Việc chi ngân sách còn sai nguồn dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chi sai chế độ, tiêu chuẩn, định mức Nhà nước.

Thậm chí, Phòng Tổ chức pháp chế tham mưu cho Giám đốc Sở phê duyệt thiếu đối tượng phải kê khai tài sản thu nhập; phê duyệt cán bộ, công chức làm thủ quỹ tại các đơn vị thực hiện kê khai tài sản, thu nhập là không đúng đối tượng; chậm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc triển khai việc kê khai tài sản thu nhập. Còn có công chức vi phạm Luật Phòng, chống tham nhũng và thiếu trung thực trong kê khai hồ sơ công chức. Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc, Bảo tàng tỉnh không lập biên bản niêm yết công khai bản kê khai tài sản, thu nhập.

Nhằm chấn chỉnh tồn tại, vi phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh kiến nghị Giám đốc Sở VHTTDL tiếp tục chỉ đạo, nâng cao chất lượng hiệu quả tuyên truyền, phổ biến pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, nhằm nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức, tiếp tục tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Sở cần tăng cường thanh tra trách nhiệm đối với thủ trưởng các đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Bên cạnh đó, Sở có trách nhiệm rút kinh nghiệm và có biện pháp kịp thời khắc phục, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc những hạn chế, thiếu sót đã nêu tại kết luận.

Bạn đọc cũng có thế tham khảo thêm nhiều mẫu biển quảng cáo đẹp tại Website: https://quangcaotlp.com/bien-quang-cao-dep để có thể thoải mái lựa chọn mẫu biển hiệu ứng ý nhất.