Thanh Xuân tuyển sinh học nghề

* Nghề học:

1. Tiện kim loại, thời gian học 4 tháng, học phí 8 triệu

2. Hàn công nghệ cao, thời gian học 4 tháng, học phí 8 triệu

3. Sửa chữa ôtô, thời gian học 6 tháng, học phí 12 triệu

4. Điện công nghiệp và điện dân dụng, thời gian học 4 tháng, học phí 8 triệu

5. May công nghiệp, thời gian học 3 tháng, học phí 6 triệu

6. Sửa chữa máy khâu, thời gian học 4 tháng, học phí 8 triệu

7. Tin học văn phòng, thời gian học 3 tháng, học phí 3 triệu

8. Nhận sửa chữa máy công cụ, phần điện và phần cơ

Tốt nghiệp được cấp chứng chỉ quốc gia và được giới thiệu việc làm tại Hà Nội

* CÁC NGHỀ HỌC CẤP TỐC:

1. Tiện, thời gian học 10 buổi, học phí 2 triệu

2. Hàn điện, thời gian học 5 buổi, học phí 1 triệu

3. Điện dân dụng, thời gian học 10 buổi, học phí 2 triệu

Được cấp chứng chỉ

LIÊN HỆ: THẦY TRỊNH THIỆM : 0904404605