BUFFET CHAY PHÚC AN - 0905583384
Số 65 Thích Quảng Đức - Phước Hải - Nha Trang - Khánh Hòa

Ngày Khai Trương 6/7/2023

Giá Người Lớn 79.000

Trẻ Em 50.000

Trẻ em dưới 1m2 miễn phí


Liên hệ : 0905583384